Asertywność kluczem udanych relacji

Bądź zawsze asertywna.

Asertywność to podstawowa cecha niezbędna zarówno w pracy z innymi ludźmi, jak i w życiu osobistym. Pozwala na budowanie wewnętrznej pewności siebie, autorytetu w oczach innych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami występującymi w pracy jak i w życiu prywatnym. Może prostą drogą prowadzić Cię do awansu lub poprawienia relacji z bliskimi. Na naszym szkoleniu z asertywności dowiesz się jak dostrzegając, rozumiejąc i szanując interesy innych osób zadbać o siebie.

Asertywność nie była by nam potrzebna, gdyby nie konflikty i rozbieżności interesów. Trening Asertywności dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach konfliktowych.

Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych, dla wielu osób stanowi też inspirujący sposób na kształtowanie własnej osobowości.

Często poruszane przez uczestników tematy to asertywność w pracy, w relacjach z przełożonymi, kolegami i podwładnymi oraz asertywność w domu, w relacjach z partnerem, dzieckiem i rodzicem.

 

Program szkolenia:

1. Asertywność, jako filozofia / postawa życiowa
2. Asertywność, jako zespół zachowań
3. Samoświadomość – style osobowości
4. Samoświadomość – cztery sfery świadomości
5. Moje prawa osobiste
6. Terytorium psychologiczne

7. Wyrażanie siebie – JA komunikaty
8. Monolog wewnętrzny
9. Podstawy komunikacji interpersonalne
10. Aktywne słuchanie – parafraza
11. Aktywne słuchanie – precyzowanie, klaryfikacja, podsumowanie
12. Aktywne słuchanie – zachęta, dowartościowanie, nazywanie (odzwierciedlanie uczuć)
13. Asertywna obrona granic
14. Informacja zwrotna – feedback
15. Informacja zwrotna – feedback – techniki
16. Asertywne reagowanie na krytykę
17. Asertywna konfrontacja przekonań
18. Asertywna odmowa
19. Analiza własnych zasobów
20. Asertywność w przestrzeni fizycznej
21. Planowanie przyszłości

Cena szkolenia: od 690 zł,
Szkolenie idywidualne: 1490 zł
Czas: 2 dni / 16h zegarowych,
Termin: Uzgodniony indywidualnie,
Miejsce: Wybrane przez klienta.

Zadzwoń: 690 660 980
kontakt@e4k.pl

 


tel: 690 660 980
E-mail: kontakt@e4k.pl

  • 690 660 980
  • kontakt@e4K.pl